Potpora za troškove analiza u okviru kontrole plodnosti tla

Općina Anutnovac web slika

Općina Antunovac u suradnji s Centrom primijenjenih bioznanosti, Lanac zdrave hrane d.o.o. pruža potporu za troškove analiza u okviru obavezne kontrole plodnosti tla poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Antunovac u 2021. godini, u svrhu optimizacije gnojidbe.

Rezultati analiza tla osnova su optimizacije gnojidbe, a Centar primijenjenih bioznanosti poljoprivrednim proizvođačima nudi kompletnu uslugu, od pravilnog uzorkovanja tla na terenu do savjeta i planova za gnojidbu na temelju analize i ispitnog izvješća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Naime, za sve poljoprivredne površine upisane u Arkod (jednake ili veće od 1 ha), bile one u privatnom ili državnom vlasništvu, postoji zakonska obaveza analize tla minimalno svake 4 godine. Također, dobivena izvješća analize tla se mogu koristiti i za potrebe ispunjavanja uvjeta propisanih Mjerama Programa ruralnog razvoja, npr. Mjerama 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na poljoprivrednim površinama i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima.

Općina Antunovac nudi potporu poljoprivrednim proizvođačima sufinancirajući troškove analize tla u iznosu od 50 %.

Obrazac prijave za uzorkovanje i analizu tla

 

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači se mogu za daljnje informacije javiti na kontakt:

Vinko Božić, 091 9540404, vbozic@fazos.hr

Marina Maričić, 098 692054, mmaricic@fazos.hr