Obavijest o suzbijanju štetnih glodavaca

Općina Anutnovac web slika

Obavještavamo mještane Općine Antunovac da će se u periodu od 16. do 19. listopada 2019.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:
– 16. i 17. listopad 2019.god. – Ivanovac, Antunovac
– 18. i 19. listopad 2019.god. – Antunovac