Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – suša

Općina Anutnovac web slika

Dana 14. rujna 2021. godine župan Osječko – baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode suša na dijelu područja Osječko – baranjske županije, KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-02-21-32 prema kojem je proglašena prirodna nepogoda suša na području gardova Belišće, Đakovo i Osijek, te općina Antunovac, Čepin, Gorjani, Koška, Podravska Moslavina, Petlovac, Strizivojna, Viljevo, Vuka i Vladislavci.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom suše da izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 22. rujna 2021. godine.

Prijava štete podnosi se u prostorijama Općine Antunovac, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti ovdje ili u zgradi uprave Općine Antunovac)
  2. Presliku LISTA A (Obrazac Zahtjeva za potporu za 2021. godinu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
  3. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  4. Presliku osobne iskaznice prijavitelja
  5. Presliku ugovora o zakupu / ugovora o privremenom korištenju / ugovora o zajedničkoj proizvodnji / ugovora o kupoprodaji, odnosno drugog relevantnog dokaza za korištenje poljoprivrednog zemljišta
  6. Presliku posjedovnog lista i/ili vlasničkog lista (ukoliko je primjenjivo)
  7. Presliku žiro računa prijavitelja.