Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – mraz na voćarskim kulturama

Općina Anutnovac web slika

Dana 25. svibnja 2021. godine župan Osječko – baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko – baranjske županije, KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-02-21-6 prema kojem je proglašena prirodna nepogoda mraz na području gardova Belišće, Osijek i Valpovo, te općina Antunovac, Čepin, Draž, Drenje, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Mgadenovac, Petlovac, Popovac, Strizivojna, Viškovci i Vladislavci za voćarske kulture.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom mraz da izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 02. lipnja 2021. godine.

Prijava štete podnosi se u prostorijama Općine Antunovac, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti ovdje ili u zgradi uprave Općine Antunovac)
  2. Presliku LISTA A (Obrazac Zahtjeva za potporu za 2021. godinu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
  3. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  4. Presliku osobne iskaznice prijavitelja
  5. Presliku ugovora o zakupu / ugovora o privremenom korištenju / ugovora o zajedničkoj proizvodnji / ugovora o kupoprodaji, odnosno drugog relevantnog dokaza za korištenje poljoprivrednog zemljišta
  6. Presliku posjedovnog lista i/ili vlasničkog lista (ukoliko je primjenjivo)
  7. Presliku žiro računa prijavitelja.