OBAVIJEST MJEŠTANIMA: Izvođenje radova na području malog sliva Vuka

Vuka d.d. obavještava o planiranom izvođenju radova na uređenju detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br.15: Područje malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava.

Planirani radovi izvest će se na kanalu br.3_Iva na katastarskoj čestici broj 1157/24, k.o. Ivanovac (na priloženoj karti označeno žutom bojom), stoga Vuka d.d. obavještava vlasnike susjednih čestica kako bi mogli „spasiti“ svoje kulture prije nego li se krene u izvođenje radova. Izvođenje navedenih radova održat će se najranije 8. studenog 2021. godine, ovisno o vremenskim uvjetima.