Javni poziv za sudjelovanje u postupku uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u turizmu koji su izrađeni u okviru Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko – baranjske županije i početak provedbe

Općina Anutnovac web slika

JP_UPS_10_28_2020

Preuzmi poziv