JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''- Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272