Dodjela stipendija Općine Antunovac redovitim učenicima i studentima, za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Općina Anutnovac web slika

Pogledajte detalje natječaja.