Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoza glomaznog otpada u 2020. godini na području Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Antunovac u 2020.

Redni broj

Naselje

Lokacija

I kvartal

II kvartal

III kvartal

1.

Ivanovac

06.03.

08:00-09:00

05.06.

08:00-09:00

11.09.

08:00-09:00

 

Raspored odvoza glomaznog otpada u Općini Antunovac u 2020.

 

Redni broj

Naselje

I kvartal

II kvartal

III kvartal

1.

Antunovac

08.04.

17.06.

19.10.

30.11.

2.

Ivanovac

08.04.

17.06.

19.10.

30.11.