Projekt „Biciklističke staze Općine Antunovac“ KK.07.4.2.16.0001

Općina Anutnovac web slika

Eu projekti

Projektom izgradnje biciklističkih staza Općine Antunovac odobren je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta sufinancirana je i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa Regionalna konkurentnost i urbani razvoj u iznosu od 800.000,00 kuna.

Projektom će se izgradit dionice kroz naselja Antunovac i Ivanovac te spojiti mreža biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika javnog prijevoza. Infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na području aglomeracije, povećanju sigurnosti biciklista te smanjenju korištenja automobila i motornih vozila, što u konačnici doprinosi i smanjenju emisije CO2.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Ukupna vrijednost projekta: 5.854.936,92 HRK

Iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj: 3.485.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: 800.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci (3. rujna 2019. do 3. ožujka 2022. g.)

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja biciklističkih staza u naseljima Antunovac i Ivanovac
 • Spajanje javne prometne infrastrukture s mrežom staza urbane aglomeracije
 • Postizanje održive urbane mobilnosti
 • Unaprjeđenje sigurnosti odvijanja prometa za bicikliste
 • Povećanje uporabe javnih oblika prijevoza
 • Smanjenje emisije CO2

Očekivani rezultati:

 • Izgrađena nova biciklistička staza ukupne dužine 4,1 kilometara, širine 1,6 metara u naseljima Antunovac (2,3 km) i Ivanovac (1,9 km)
 • Postavljena urbana oprema na trasi biciklističkih staza:
 • Info ploča s kartama mreže staza (2 kom)
 • Oprema za parkiranje bicikala uz javna ugibališta i autobusna stajališta (8 kom)
 • Klupe za odmor (8 kom)
 • Koševi za otpad (4 kom)
 • Povećan broj korisnika javne biciklističke infrastrukture

Kontakt osobe za više informacija:

 • Davor Tubanjski, bacc. ing. agr., općinski načelnik Općine Antunovac; tel: 031/278-022,
 • Ante Modrić, dipl. iur., pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac, tel: 031/278-022, mob: 098 752 023.

mrrfeu