Poziv poljoprivrednim proizvođačima kojima je nastala šteta usljed prirodne nepogode – suša

Općina Anutnovac web slika

Pozivaju se mještani i pravni subjekti kojima je nastala šteta na poljoprivrednim kulturama prirodne suše koja je zahvatila područje Općine Antunovac mjeseca lipnja i srpnja 2022. godine, da prijave štetu.

Prijava štete podnosi se Općini Antunovac do 15. rujna 2022. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjeni Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Antunovac ili u zgradi uprave Općine Antunovac)

2. Presliku LISTA A (Obrazac Zahtjeva za potporu za 2022. godinu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

3. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

4. Presliku osobne iskaznice prijavitelja

5. Presliku ugovora o zakupu / ugovora o privremenom korištenju / ugovora o zajedničkoj proizvodnji / ugovora o kupoprodaji, odnosno drugog relevantnog dokaza za korištenje poljoprivrednog zemljišta

6. Presliku posjedovnog lista i/ili vlasničkog lista (ukoliko je primjenjivo)

7. Presliku žiro računa prijavitelja.

Uvjet za ostvarivanjem prava temeljem prijave štete je da poljoprivredne kulture nisu osigurane u osiguravajućim društvima.