Poziv na promidžbenu radionicu projekta ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada