Odluka o poništenju javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272

Općina Anutnovac web slika

Odluka o poništenju