OBAVIJEST: Provođenje jesenske deratizacije na području Općine Antunovac

Deratizacija

Produljenje deratizacije odvijat će se u razdoblju 27. 10. do 2. 11. 2023.

Obavijest o produljenju.

 

U periodu od 25. do 27. listopada 2023. godine na području Općine Antunovac, u naseljima Antunovac i Ivanovac, tvrtka Pestrid d.o.o. provest će sustavnu deratizaciju.

Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa) provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci – na puteve njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste.

Mještane molimo za oprez i suradnju, a o točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.

Deratizacija će se provoditi sredstvom Pestrix žitni mamac pro: rodenticid (biocid) – gotov mamac koji se koristi za kontrolu populacije miševa i štakora.
Aktivna tvar: brodifakum
Otrovnost: biocid
Antidot: vitamin K1 (fitomenadion)