Mjere pomoći poduzetnicima s područja Općine Antunovac uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih koronavirusom

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje poduzetnika uzrokovanih pandemijom koronavirusa, općinski načelnik Davor Tubanjski je predložio, a Općinsko vijeće Općine Antunovac prihvatilo mjere financijskog rasterećenja poduzetnika koji posluju na području Općine Antunovac.

Općinsko vijeće Općine Antunovac na 39. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine usvojilo je, između ostalog, Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta te Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa ispred vlastitih poslovnih objekata.

Time se obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti na području Općine Antunovac u potpunosti oslobađaju plaćanja obveze za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Nadalje, zakupnici zemljišta na javnim površinama na području Općine Antunovac, koji zemljišta na javnim površinama zakupljuju zbog poslovanja ugostiteljskih terasa ispred vlastitih ugostiteljskih objekata, oslobađaju se zakupnine tijekom cijele 2020. godine.

Stupanjem navedenih Odluka na snagu Općina Antunovac pomoći će poduzetnicima koji posluju na prostoru Općine u vidu financijskog rasterećenja zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19.