Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Konačnu listu možete pogledati ovdje.