Javni poziv za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Općina Anutnovac web slika

Na temelju članka 26. i članka 51. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br.125/19 ).

Članka 15. i članka 16.Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika ( Narodne novine br. 39/2021. ) te članka 45.Statuta Vatrogasne zajednice Općine Antunovac a u skladu s Odlukom o raspisivanju javnog poziva za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Antunovac  03.08.2023, godine raspisuje se

JAVNI POZIV

za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

  • Najmanje srednja stručna sprema
  • Zvanje vatrogasnog časnika
  • Najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

Ostali uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • Da imaju prebivalište na području Općine Antunovac
  • Da dolazi iz redova članica vatrogasne zajednice Općine Antunovac

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
  • Uvjerenje o osposobljenosti ( zvanja u vatrogastvu )
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Potvrdu o obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje tri godine.

Zapovjednik se imenuje na mandat od 5 godina.

Prijava na javni poziv s navedenom potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu sjedišta VZO Antunovac do 12.08.2023. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana završetka Javnog poziva.

                                                                                                     Predsjednik

                                                                                                  Mladen Modrić