Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora i akcleratora