Nabava higijenskih potrepština u sklopu projekta „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe“