Izjave ovlaštenih osoba o nepostojanju/postojanju sukoba interesa