ZAPISNIK S OTVARANJA prijava za prijam na radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-8

Antunovac, 11. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo sastavlja slijedeći

 

ZAPISNIK SA OTVARANJA PRIJAVA ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO

KOMUNALNI DJELATNIK

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2019. godine.

 

1. Vrijeme otvaranja pristiglih prijava:

Dana 11. ožujka  2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac,

Antunovac, B. Radića 4, ured pročelnika.

2. Pregled pristiglih prijava:

Na oglas su pristigle 3 prijave, koje je Povjerenstvo otvorilo i pregledalo.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu:

  1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac,
  2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac.

Popis kandidata koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete – sa navedenim razlogom zbog kojih se ne smatraju kandidatom:

  1. Ivica Ciraki, N. Š. Zrinskog 15, Antunovac – nepotpuna dokumentacija – nedostaje životopis i dokaz o traženoj stručnoj spremi.

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Zvonko Gostinjski, član
  3. Davor Glavica, član