Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 13/15) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 4. siječnja 2016. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN
Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Antunovac

1.-04.01.16. Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz Proračuna OA