RANG LISTA nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-19

Antunovac, 06. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

RANG LISTU

NAKON PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.

 

1. Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 05. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, Općinska vijećnica. Provjeri je imalo pravo pristupa dva kandidata.

Popis kandidata koji su pristupili na pisano testiranje sa brojem točnih odgovora na pitanja i bodova:

  1. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 43 točnih odgovora od 60, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 22 boda (8+7+7);
  2. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 54 točnih odgovora od 60, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 28 bodova (9+10+9).

Na intervju, koji se održao dana 06. ožujka 2019. godine, u Općini Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, ured pročelnika, pozvani su, pristupili te ostvarili slijedeće bodove kandidati:

  1. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 8 bodova;
  2. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 10 bodova.

2. Rang lista:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata:

  1. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 38 bodova;
  2. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 30 bodova.

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Željko Jurkić, član
  3. Ljubica Busak, član