RANG LISTA nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti za prijem na radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-15

Antunovac, 19. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 23. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

RANG LISTU

NAKON PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

KOMUNALNI DJELATNIK

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2019. godine.

 

1. Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 18. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac, Antunovac, Braće Radića 4, vijećnica. Provjeri je imalo pravo pristupa dva kandidata.

Popis kandidata koji su pristupili na pisano testiranje sa brojem točnih odgovora na pitanja i bodova:

  1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 15 bodova,
  2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac – 1 bod

Na intervju, koji se održao dana 19. ožujka 2019. godine, u Općini Antunovac, Antunovac, Braće Radića 4, ured Pročelnika, pozvani su, pristupili te ostvarili slijedeće bodove kandidati:

  1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 8 bodova.

2. Rang lista:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata

  1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 23 boda.

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Zvonko Gostinjski, član
  3. Davor Glavica, član