Odluka o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte iz proračuna Općine Antunovac za 2018. godinu

Temeljem članka 24. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Antunovac (“Službeni glasnik Općine Antunovac” broj 13/15) i odredbi Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Antunovac, KLASA: 007-01/17-01/18, URBROJ: 2158/02-01-18-3, Općinski načelnik Općine Antunovac donosi

 

ODLUKU

o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte iz proračuna Općine Antunovac za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se projekti i programi za financiranje iz proračuna Općine Antunovac za 2018. godinu te iznosi financiranja za svaki pojedini projekt i program.

Članak 2.

odobravaju se financijska sredstva za sljedeće programe/projekte:

Redni broj Podnositelj projekt / program broj bodova Iznos odobrenih financijskih sredstava (kn)
1. HUMANITARNA UDRUGA „OD MENE ZA TEBE“ projekt 48 20.000,00
2. LOVAČKO DRUŠTVO JAREBICA projekt 48 8.000,00
3. NK „SLAVONIJA“ IVANOVAC program 46 58.000,00
4. NK „VITEZ 92“ program 45 65.000,00
5. NOGOMETNA ŠKOLA VITEZ program 45 20.000,00
6. NK „SLAVONIJA“ IVANOVAC projekt 44 12.000,00
7. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE ANTUNOVAC projekt 43 30.000,00
8. VETERANI NK VITEZ 92 projekt 43 25.000,00
9. UDHOS-a MILAN LAJDES – BARBA projekt 42 3.000,00
10. ŽOK „VITEZ 11“ program 42 35.000,00
11. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE ANTUNOVAC program 40 1.000,00
12. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK – KLUB ANTUNOVAC – IVANOVAC projekt 40 2.000,00
13. NK „VITEZ 92“ projekt 40 5.000,00
14. UDRUGA KORJENI PUSTARE projekt 39 7.500,00
15. KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO SVETA CECILIJA projekt 38 10.000,00
16. UDHOS-a MILAN LAJDES – BARBA program 37 1.000,00
17. ZAJEDNICA POVRATNIKA HRVATSKE, PODRUŽNICA OBŽ projekt 37 1.000,00
18. NOGOMETNA ŠKOLA VITEZ projekt 37 10.000,00
19. UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „ORAO“ projekt 37 5.000,00
20. UDRUGA KORJENI PUSTARE program 35 3.500,00
21. KLUB RODITELJA I DJECE S TEŠKIM INVALIDITETOM „NOVI DAN“ OSIJEK projekt 35 1.000,00
22. KUU KORJENI PUSTARE ANTUNOVAC program 35 5.000,00
23. KUD „KLASJE SLAVONIJE“ ANTUNOVAC program 35 25.000,00
24. UDRUGA VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA OBŽ program 35 1.000,00
25. UDRUGA VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA OBŽ projekt 35 1.500,00
26. KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO SVETA CECILIJA program 34 1.000,00
27. KUU KORJENI PUSTARE ANTUNOVAC projekt 33 1.000,00
28. UDRUGA „OBITELJI NESTALIH I NASILNO ODVEDENIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA“ program 33 1.000,00
29. UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „ORAO“ program 33 1.000,00
30. KATOLIČKA UDRUGA SVETOG ANTUNA ANTUNOVAC program 32 1.000,00
31. VETERANI NK VITEZ 92 program 32 1.000,00
32. UDRUGA „OBITELJI NESTALIH I NASILNO ODVEDENIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA“ projekt 30 1.000,00
33. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE OBŽ projekt 30 1.000,00
34. UDRUGA VETERANA 130. BRIGADE HV projekt 30 1.000,00

 

Članak 3.

Ne odobravaju se financijska sredstva za sljedeće programe/projekte:

Redni broj Podnositelj projekt / program broj bodova Obrazloženje i razlozi nefinanciranja projekta i programa
41. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK – KLUB ANTUNOVAC – IVANOVAC program 28 Projekt ne ostvaruje minimalan broj bodova. Projekt ne ostvaruje učinke prema lokalnoj zajednici.
42. UDRUGA VETERANA 130. BRIGADE HV program 27 Projekt ne ostvaruje minimalan broj bodova. Projekt ne ostvaruje učinke prema lokalnoj zajednici.
43. KLUB RODITELJA I DJECE S TEŠKIM INVALIDITETOM „NOVI DAN“ OSIJEK program 26 Projekt ne ostvaruje minimalan broj bodova. Projekt ne ostvaruje učinke prema lokalnoj zajednici.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Antunovac.

Na temelju ove Odluke Općina Antunovac s odabranim udrugama sklopit će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ugovor s udrugama u ime Općine Antunovac potpisuje Općinski načelnik.

 

KLASA: 007-01/17-01/18

URBROJ: 2158/02-01-18-35

U Antunovcu, 14. ožujka 2018. godine.

 

Općinski načelnik

Davor Tubanjski