OBJAVA ODRŽAVANJA INTERVJUA za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-16

Antunovac, 05. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

OBJAVU

ODRŽAVANJA INTERVJUA U SKLOPU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Oglas je objavljen u putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

 Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.

 

1. Vrijeme održavanja intervjua je:

Na intervju, koji će se održati dana 06. ožujka 2019. godine, u Općini Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, ured pročelnika, mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju:

– u 09.30 sati, kandidat Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin;

– u 09.45 sati, kandidat Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac.

 

2. Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti:

Popis kandidata koji su pristupili na pisano testiranje sa brojem bodova:

  1. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 43 točnih odgovora od 60, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 22 boda (8+7+7);
  2. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 54 točnih odgovora od 60, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 28 bodova (9+10+9);

 

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Željko Jurkić, član
  3. Ljubica Busak, član