OBJAVA ODRŽAVANJA INTERVJUA za prijem na radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-13

Antunovac, 18. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 20., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

OBJAVU

ODRŽAVANJU INTERVJUA U SKLOPU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

KOMUNALNI DJELATNIK

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2019. godine.

 Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2019. godine.

 

1. Vrijeme održavanja intervjua je:

Na intervju, koji će se održati dana 19. ožujka 2019. godine, u Općini Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, ured pročelnika, mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju:

– u 09.00 sati, kandidat Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac.

2. Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti:

Popis kandidata koji su pristupili na pisano testiranje sa brojem bodova:

  1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac – 15 točnih odgovora od 20, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 15 bodova (7 + 8),
  2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac – 1 točan odgovor od 20, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 1 bod (0 + 1).

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Zvonko Gostinjski, član
  3. Davor Glavica, član