Objava o prethodnoj provjeri znanja za prijem na radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-9

Antunovac, 11. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 20., 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

OBJAVU

O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

KOMUNALNI DJELATNIK

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2019. godine.

 

1. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je:

Dana 18. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac,

Antunovac, B. Radića 4, vijećnica.

2. Pristupaju:

Na provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Provjera će se obaviti pisanim testiranjem kandidata i provjerom sposobnosti praktičnim radom na određenim poslovima.

Intervju će se provesti sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provedbe znanja i sposobnost.

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Zvonko Gostinjski, član
  3. Davor Glavica, član