Natječaj za dodjelu stipendija Općine Antunovac redovitim učenicima i studentima, za školsku godinu 2019./2020.

Natječaj

Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Antunovac, od 15. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE ANTUNOVAC REDOVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

1. Za školsku godinu 2019./2020. dodijeliti će se ukupno 16 stipendija:

• 7 stipendija učenicima,
• 9 stipendija studentima.

2. Visina mjesečne stipendije iznosi:

• 400,00 kn za učenike,
• 700,00 kn za studente.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Antunovac imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
Opći uvjeti:

• da su državljani Republike Hrvatske,
• da imaju prebivalište na području Općine Antunovac,
• da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
• za učenike i studente – da su završili prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu visokog učilišta,
• da nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita.

Posebni uvjeti:

• za učenike – da je prosjek ocjena prethodnog razreda srednje škole najmanje 4,00,
• za studente – da je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.

4. Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu:

• za učenike i studente – prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini,
• za studente viših godina 3., 4. i 5. godina studija – prosjek ocjena od prethodne dvije godine,
• sudjelovanja na županijskim i državnim natjecanjima,
• da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kn mjesečno,
• socijalno materijalno stanje kućanstva.

5. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije urediti će se ugovorom.

6. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave na adresu: OPĆINA ANTUNOVAC, B. RADIĆA 4, 31216 ANTUNOVAC s naznakom: NE OTVARAJ – ZAMOLBA ZA STIPENDIJU.

7. Uz obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije učenik i student je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

• domovnicu,
• uvjerenje o prebivalištu,
• potvrdu o redovnom upisu u školu ili fakultet u školskoj godini 2019./2020.,
• za učenike – svjedodžba prethodnog razreda srednje škole,
• za studente – potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne akademske godine ili prethodne dvije godine,
• potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
• izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,
• izjava kandidata o okolnosti da li se prijavio na druge natječaje za stipendiju,
• kratak životopis

Dopunska dokumentacija:

• dokazi o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
• potvrda ili rješenje da roditelj, skrbnik ili učenik i student prima socijalnu pomoć,
• potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,
• potvrdu da je roditelj hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Antunovac objavit će se na oglasnoj ploči Općine Antunovac u Antunovcu, B. Radića 4.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Dodatne obavijesti i obrazac zahtjeva, zainteresirani kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Antunovac, 15. listopada 2019. godine

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA