LISTA KANDIDATA za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-13

Antunovac, 28. veljače 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

LISTU KANDIDATA ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA I KOJI ĆE BITI POZVANI NA PISANO TESTIRANJE

I

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU PODNIJELI PRAVODOBNU I UREDNU PRIJAVU ILI NEISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Oglas je objavljen u putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.

 

1. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je:

Dana 05. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac,  Antunovac, B. Radića 4, Općinska vijećnica.

Provjera će se obaviti pisanim testiranjem kandidata.

Intervju će se provesti sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provedbe znanja i sposobnosti.

2. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupaju:

Na provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a to su:

  1. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac;
  2. Marina Marić, Matije Gupca 37, 31431 Čepin.

3. Popis kandidata koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete – sa navedenim razlogom zbog kojih se ne smatraju kandidatom:

  1. Ana Šumiga, Ulica Hrvatske Republike 19f, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o traženoj stručnoj spremi;
  2. Ivona Balić, Dobriše Cesarića 29, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o traženoj stručnoj spremi;
  3. Valerija Kotiza, Papuk gore 1a, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o poznavanju rada na računalu i dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije;
  4. Andrea Kiš, Petra Preradovića 3, 31431 Čepin – nepotpuna dokumentacija – nedostaje prijava na oglas.

 

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Željko Jurkić, član
  3. Ljubica Busak, član