LISTA KANDIDATA za prijem na radno mjesto Komunalni djelatnik

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-10

Antunovac, 11. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo sastavlja slijedeću

 

LISTU KANDIDATA ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO

KOMUNALNI DJELATNIK

KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA I KOJI ĆE BITI POZVANI NA PISANO TESTIRANJE I 

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI NISU PODNIJELI PRAVODOBNU I UREDNU PRIJAVU ILI NEISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 27. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2019. godine.

 

1. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti je:

Dana 18. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac,

Antunovac, B. Radića 4, vijećnica.

Provjera će se obaviti pisanim testiranjem kandidata i provjerom sposobnosti praktičnim radom na određenim poslovima.

Intervju će se provesti sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provedbe znanja i sposobnosti.

2. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupaju:

Na provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a to su:

  1. Igor Selak, Hrvatskih branitelja 87, Ivanovac,
  2. Dražen Gavran, Hrvatskih branitelja 13, Ivanovac.

3. Popis kandidata koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete – sa navedenim razlogom zbog kojih se ne smatraju kandidatom:

  1. Ivica Ciraki, N. Š. Zrinskog 15, Antunovac – nepotpuna dokumentacija – nedostaje životopis i dokaz o traženoj stručnoj spremi.

Gore navedeni kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv ove obavijesti.

Povjerenstvo:

  1. Ante Modrić, predsjednik
  2. Zvonko Gostinjski, član
  3. Davor Glavica, član