IZVJEŠĆE o provedenom postupku i rang listu kandidata za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Natječaj

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2158/02-01-19-20

Antunovac, 06. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 20. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeće

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU

KANDIDATA ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 27. veljače 2019. godine.

 

1. Objava:

Oglas za prijam na radno mjesto Referent za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, na određeno vrijeme, objavljen je putem nadležne službe za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, od 20. veljače 2019. godine.

2. Pregled pristiglih prijava:

Na oglas je pristiglo 6 prijava, koje je Povjerenstvo otvorilo i pregledalo.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu:

 1. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac;
 2. Marina Marić, Matije Gupca 37, 31431 Čepin.

Popis kandidata koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete – sa navedenim razlogom zbog kojih se ne smatraju kandidatom:

 1. Ana Šumiga, Ulica Hrvatske Republike 19f, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o traženoj stručnoj spremi;
 2. Ivona Balić, Dobriše Cesarića 29, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o traženoj stručnoj spremi;
 3. Valerija Kotiza, Papuk gore 1a, 31000 Osijek – nepotpuna dokumentacija – nedostaje dokaz o poznavanju rada na računalu i dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije;
 4. Andrea Kiš, Petra Preradovića 3, 31431 Čepin – nepotpuna dokumentacija – nedostaje prijava na oglas.

3. Utvrđivanje liste kandidata:

Nakon pregleda pravodobnosti i potpunosti prijava utvrđeno je da na provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a to su:

 1. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac;
 2. Marina Marić, Matije Gupca 37, 31431 Čepin.

4. Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 05. ožujka 2019. godine, u 10.00 sati, na lokaciji Općina Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, Općinska vijećnica. Provjeri je imalo pravo pristupa dva kandidata.

Popis kandidata koji su pristupili na pisano testiranje sa brojem točnih odgovara na pitanja i bodova:

 1. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 43 točnih odgovora od 60, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 22 boda (8+7+7);
 2. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 54 točnih odgovora od 60, što po dodijeljenim bodovima za svako pojedino područje iznosi 28 bodova (9+10+9).

Na intervju, koji se održao dana 06. ožujka 2019. godine, u Općini Antunovac, Antunovac, B. Radića 4, ured pročelnika, pozvani su, pristupili te ostvarili slijedeće bodove kandidati:

 1. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 8 bodova;
 2. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 10 bodova.

5. Rang lista:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata:

 1. Tea Tomšić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac – 38 bodova;
 2. Marina Marić, Matije Gupca 27, 31431 Čepin – 30 bodova.

6. Zaključak:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te utvrđene rang liste kandidata Povjerenstvo dostavlja ovo izvješće na daljnje postupanje pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

Povjerenstvo:

 1. Ante Modrić, predsjednik
 2. Željko Jurkić, član
 3. Ljubica Busak, član