Usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i nužnosti odvajanja vrijednih svojstava otpada, papir, staklo, pet ambalaža, Općina Antunovac uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila je uz plave kante za papir za sve mještane i kontejnere za četiri zelena otoka.

Kako je Općina Antunovac područje od posebne državne skrbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je sa 80% troškova nabave komunalne opreme, ukupne investicije, a ostatak sredstava ili 20% sufinancira Općina Antunovac. Zeleni otoci će biti postavljeni u naselja Antunovac na dvije lokacije i Ivanovac na dvije lokacije kako bi usluga svima bila jednako dostupna. Nabavljeno je po četiri kontejnera za papir, za staklo, za pet ambalažu i metalnu ambalažu te 10 kompostera.

Osim navedene komunalne opreme, a kako bi i najmlađima gradili svijest o potrebi zaštite okoliša i gospodarenju otpadom, općina je nabavila i kante za svoje vrtiće sa crtanim likovima životinja (delfin, medo i žaba).
Ovim putem pozivaju se i svi mještani da zajednički gradimo svijest o potrebi zaštite okoliša i da se što više koriste kontejnerima za sortiranje otpada, ali i komposterima koji su im na raspolaganju. Slijedeći korak Općine Antunovac u prilagođavanju Zakonu održivom gospodarenju otpadom je uređenje reciklažnih dvorišta, te nabavka kompostera za kućanstva.

Podijeli na društvenim mrežama: