Općina Antunovac sufinancirala je provedbu edukacija LAG-a Vuka – Dunav za mlade sa svojega područja, ali i šire, u periodu od 24. siječnja do 14. ožujka 2015. godine. Program edukacija održan je u suradnji s udrugom HIMRA (Hrvatska info mreža ruralnih animatora) pod nazivom „Provedba projekata financiranih iz EU fondova“.

Edukacija je trajala ukupno 40 sati predavanja i vježbi te ju je uspješno završilo ukupno 11 mladih članova, volontera i zaposlenika LAG-a. Polaznici su s područja Općine Antunovac, Čepin, MO Tenja i Vladislavci. Potvrde o završenom programu podijeljene su dana 01. travnja 2015. godine, a sam program edukacije obuhvatio je sljedeće teme:

– Uvod u ruralni razvoj: Politike i fondovi  Europske unije,

– Uvod u upravljanje projektnim ciklusom,

– Pristup logičke matrice ,

– Proračun projekta i

– Praktični rad na izradi projekta.

Cilj ove edukacije bio je poboljšati kompetencije mladih za korištenje EU fondova kroz unaprjeđenje njihovih znanja i vještina o planiranju, pripremi i provedbi projekata, a u tu svrhu su tijekom edukacije primijenjene interaktivne metode rada, koje su poticale ravnopravno sudjelovanje svih sudionika u procesu te razmjenu iskustava, ideja i znanja. Mentorsku podršku ispred HIMRA-e mladima su osigurali prof. dr. sc. Snježana Tolić, Mr. sc. Lidija Maurović Košćak te Tihomir Kovač, dipl. oec.

Podijeli na društvenim mrežama: