Temeljem članka 32. Statuta Općine Antunovac (“Službeni glasnik Općine Antunovac” broj 2/13 i 3/18) Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o pokretanju postupka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku, sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku i sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

Članak 1.

Općinsko vijeće je donijelo zaključak da se do slijedeće sjednice prikupe prijedlozi za imenovanje:

  1. Sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku,
  2. Sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku,
  3. Sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku.

 

Ovaj Zaključak objavit če se u “Službenom glasniku Općine Antunovac”.

 

KLASA: 711-01/18-01/01

URBROJ: 2158/02-01-18-5

U Antunovcu, 25. rujna 2018. godine

 

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zlatko Matijević

Podijeli na društvenim mrežama: