Općina Antunovac pokrenula je sedam programa prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području, za selektiranje otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta, za energetsko certificiranje javnih zgrada te dva projekta za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu.

Ukupna vrijednost navedenih programa je gotovo 4 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu 80% troškova, odnosno do 3.114.000,00 kuna, a ostatak odnosno oko 776.000,00 kuna sufinancirati će Općina Antunovac.

Za Program povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Antunovac vrijednost projekta  iznosi 1.250.000,00 kuna, a pojedinom kućanstvu se može odobriti maksimalno 82,5% odnosno 60.000,00 kuna po obiteljskoj kući, te je na provedenom natječaju pristiglo 63 prijave,  a za Program obnovljivih izvora energije vrijednost projekta je 720.000,00 kuna, a dozvoljeno sufinanciranjeiznosi maksimalno 24.000,00 kuna po sustavu. Lista prihvatljivih troškova za nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta, detaljno je pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.

Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava će obavijestiti podnositelje zahtjeva prije izlaska na terenski pregled, a nakon čega će prema utvrđenom stanju sastaviti bodovnu listu odabranih korisnika za sufinanciranje. Broj korisnika kojima će se odobriti sredstva ovisi o visini ukupno podnesenih zahtjeva, a sredstva će se odobravati do iskorištenosti odobrenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i nužnosti odvajanja vrijednih svojstava otpada, papir, staklo, pet ambalaža, Općina Antunovac uz pomoć  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila je 1100 plavih kanti za papir za sve mještane i kontejnere za četiri zelena otoka, ukupne vrijednosti projekta 294.772,50 kuna.

Vezano uz novu zakonsku regulaciju gospodarenja otpadom prijavljeno je i projektiranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Općine Antunovac (lokacija u Gospodarskoj zoni Antunovac), ukupne vrijednosti 72.500,00 kuna, što će u 100% iznosu financirati FZOEU, dok je procjena da će za izgradnju biti potrebno između 500.000,00 – 700.000,00 kuna.

Energetski pregled i energetsko certificiranje javnih zgrada je u tijeku, s ukupnim iznosom 25.000,00 kuna.

Početkom kolovoza u Općinu je pristigle su i odluke Fonda o sufinanciranju projekata  Rekonstrukcije javne rasvjete za naselje Antunovac, s vrijednosti projekta od ukupno 889.400,00 kuna i za naselje Ivanovac s ukupnim iznosom 508.650,00 kuna. Postojeća rasvjetna tijela će se zamijeniti sa energetski i ekološki učinkovitijom LED rasvjetom, pri čemu je procjena uštede energije na projektu za naselje Antunovac 79% i ukupna ušteda sredstava na godišnjoj razini je procijenjena na 135.937,77 kuna, dok je za naselje Ivanovac procjena 66% uštede energije i 62.009,47 kuna uštede u troškovima.

Osim toga, u tijeku je i projektiranje javne rasvjete uz novoizgrađenu biciklističku stazu od Antunovca – Josipin dvora  do Osijeka, čija vrijednosti iznosi 130.000,00 kuna i također je u 80% sufinancirana sredstvima FZOEU.

Osim navedenih programa postavljene su i za fotonaponske elektrane na krovištima objekata Općinske uprave Općine Antunovac, Hrvatskog doma Antunovac, Hrvatskog doma Ivanovac, Dječji vrtić Ivanovac, DVD Antunovac i DVD Ivanovac, od strane tvrtke S.E.G. INŽINJERING d.o.o. Investicija je vrijedna 231.000,00 eura,  jedina obveza Općine je davanje krovišta u najam, dok je izgradnja elektrana u cijelosti je trošak tvrtke S.E.G., predviđena proizvodnost je 182.000 kWh, od čega će Općina Antunovac osim godišnjeg prihoda cca. 30.000,00 kuna ostvarivati i energetsku učinkovitost smanjenjem troškova grijanja objekata zbog uvođenja kombiniranog sustava proizvodnje električne energije preko fotonaponskih elektrana i korištenja dijela te energije za toplinski sustav u objektima Općinske uprave i Hrvatskog doma Antunovac te Dječjeg vrtića u Ivanovcu.

Ovim programima Općina Antunovac postavlja visoke standarde u gradnji ekološke prihvatljive infrastrukture i među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša.

Podijeli na društvenim mrežama: