Na temelju javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Antunovac uključila se u neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području.

Kako je Općina Antunovac područje od posebne državne skrbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira provedbu oba programa sa 80% troškova, a najviše do 1.576.000,00 kuna, dok je procijenjena vrijednost investicije 1.970.000,00 kuna.

Dozvoljeno sufinanciranje za programa povećanja energetske učinkovitosti iznosi maksimalno 60.000,00 kuna po obiteljskoj kući, a za program obnovljivih izvora energije dozvoljeno sufinanciranjeiznosi maksimalno 24.000,00 kuna po sustavu. Lista prihvatljivih troškova za nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta, detaljno je pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.

Općina Antunovac raspisala je javni natječaj za oba programa s rokom prijave do 28. srpnja 2014. godine, na kojemu je iskazan velik interes mještana, te je na natječaj za program energetske učinkovitost pristiglo 60 zahtjeva za sufinanciranje, dok je za program obnovljivih izvora energije pristiglo 2 prijave. Prvi korak je provjera ispunjenja administrativnih uvjeta, te je li priložena sva potrebna dokumentacija uz prijavu. Samo oni zahtjevi uz koje je priložena sva potrebna dokumentacija ulaze u postupak terenskog pregleda objekata kako bi se utvrdila početna stanja objekata i podaci navedeni u prijavi.

Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava će obavijestiti podnositelje zahtjeva prije izlaska na terenski pregled, a nakon čega će prema utvrđenom stanju sastaviti bodovnu listu odabranih korisnika za sufinanciranje. Broj korisnika kojima će se odobriti sredstva ovisi o visini ukupno podnesenih zahtjeva, a sredstva će se odobravati do iskorištenosti odobrenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osnovni uvjeti koje su kućanstva morala zadovoljiti u prijavi su potvrda o prebivalištu na adresi kuće u kojoj se projekt provodi, dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji,  dokaz o vlasništvu, ulagati vlastita sredstva u projekt, izraditi projektnu dokumentaciju od strane ovlaštenog inženjera i priložiti predračun.

Podijeli na društvenim mrežama: