U današnje vrijeme mnoge su osnovne škole suočene sa smanjenjem broja učenika, uslijed čega se neke čak i zatvaraju. No, Osnovna škola „Antunovac“ u Antunovcu bilježi upravo suprotno – porast broja upisane djece. U školsku godinu 2018./2019. u OŠ „Antunovac“ upisano je čak 42 prvašića. Riječ je o ukupno tri prva razreda, od kojih su dva razreda u matičnoj školi u Antunovcu te jedan razred u područnoj školi u Ivanovcu.

 

Kako bi se taj pozitivan trend nastavio i kako bi u OŠ Antunovac uvjeti rada bili što bolji, Općina Antunovac redovno podupire rad škole u skladu sa svojim mogućnostima. Stoga je prepoznata i važnost osiguravanja tehnološki naprednih pomagala u nastavi pa se Općina Antunovac uključila i na tom području u vidu donacije „pametne“, interaktivne ploče vrijedne 15.000 kuna.

 

Interaktivna ploča napredna je vrsta školske ploče koja, umjesto krede i spužve, uz pomoć računala i projektora omogućuje visok stupanj suradnje i interakcije između profesora i učenika tijekom nastave. Dodirom na interaktivnu ploču može se klikati, pisati, snimati, pomicati elemente poput digitalnog šestara ili ravnala, podcrtavati, koristiti vizualni i auditivni sadržaj uz brojne druge mogućnosti, a sve u cilju aktivnog učeničkog sudjelovanja u nastavi. Potencijal interaktivne ploče je velik, a vjerujemo kako će se nastavno osoblje OŠ Antunovac njime služiti na pregršt zanimljivih i kreativnih načina, od čega će u konačnici najviše dobiti – učenici.

Podijeli na društvenim mrežama: