Preneseno iz Glasa Slavonije

Nova Agencija za održivi razvoj općine Antunovac “Roda” provodi, kaže antunovačka vijećnica Nataša Tramišak, brojne projekte iz područja ekologije s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

– “Roda” pomože izradu projekata, od početka ove godine prijavili smo ih 12, a neki su već u provedbi. Trenutačno “Roda” provodi Projekt edukacije za djecu iz područja zaštite okoliša, pa se tako održavaju predavanja za učenike naših škola. Osnovnoškolcima u Ivanovcu na jednostavan se način želi pojasniti važnost očuvanja prirodnih resursa kako bi od najranijih dana pazili na svoj životni prostor i učinili ga ljepšim i urednijim – kaže Nataša Tramišak.

Tramišak je ujedno na čelu i velike udruge općina i dijelova Grada Osijeka, gospodarstvenika, udruga građana… okupljenih u Lokalnu akcijsku grupu Vuka-Dunav. Sjedište LAG-a Vuka Dunav je u Antunovcu, koji u planu za iduće razdoblje priprema prijavu na Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., Mjera 19 kako bi od sljedeće godine imali mogućnost financiranja konkretnih projekata na području na kojem djeluje – Antunovca, Čepina, Ernestinova, Vladislavaca, Šodolovaca, Vuke i MO Tenja. Trenutno su u fazi proširenja na osječke mjesne odbore Brijest, Josipovac, Višnjevac i Sarvaš.

– Na 5. redovnoj skupštini održanoj prije nekoliko dana odlučeno je da se područje LAG-a proširuje na susjedne mjesne odbore s administrativnog područja Grada Osijeka pa se tako područje djelovanja LAG-a povećalo s dosadašnjih 28 na 32 naselja – kaže Nataša Tramišak, predsjednica LAG-a Vuka-Dunav.

Podijeli na društvenim mrežama: