43. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ANTUNOVAC
dana 13.07.2012. godine s početkom u 19,00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4
za koju predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 42. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU SREDSTAVA ŽUPI SV. ROZALIJE ZA IZGRADNJU CRKVE SV. ANTUNA U ANTUNOVCU
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE ANTUNOVAC U K.O. ANTUNOVAC K.Č. BR. 778/1
4.    ZAMOLBA – SINKOVIĆ JOSIP
5.    ZAMOLBA – LD JAREBICA
6.    PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ZLATKO MATIJEVIĆ

 

 

42. sjednica Općinskog vijeća Općine Antunovac
održana 20. lipnja 2012. godine

DNEVNI RED

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 41. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ANTUNOVAC
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ANTUNOVAC
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE ANTUNOVAC U K.O. IVANOVAC K.Č.BR. 778/1
5.    ASISTENT U NASTAVI
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O NABAVI TRANSPORTA I MONTAŽI ELEMENATA VANJSKE TERETANE U IVANOVCU
7.    PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Podijeli na društvenim mrežama: