Popis vijećnika za dostavu Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Antunovac za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine

r.b. Prezime i ime stranka adresa
1. Matijević Zlatko (predsjednik vijeća ) HDZ Antunovac, B. J. Jelačića 9
2. Doktor Ivan HDZ Ivanovac, Duga 25
3. Doležal Miroslav HDZ Antunovac, Školska 46
4. Gavran Franjo DESNO Antunovac, A. Starčevića 76a
5. Gostinski Ivica HDZ Antunovac, A. Starčevića 81a
6. Ivančević Kristina HDZ Antunovac, H. Republike 20
7. Ivšan Anamarija HDZ Antunovac, H. Republike 50/A
8. Marković Boris DESNO Ivanovac, Duga 74
9. Pavlović Doris HDZ Ivanovac, Čepinska 27
10. Pongrac Zvonko HSS Antunovac, K. Zvonimira 19/A
11. Ribić Nenad HDZ Antunovac, A. Starčevića 71b
12. Kovačević Thomas HDZ Ivanovac, Duga 62
Podijeli na društvenim mrežama: