15.1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju