Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2016.