Prostor Općine

Prostor općine Antunovac dio je šireg prostora na krajnjem istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegove prirodno-geografske cjeline Istočne Hrvatske.

Kao jedinica lokalne samouprave na području Osječko – baranjske županije, općina Antunovac zauzima njezin jugoistočni dio s ukupnom površinom od 57,26 km2 što čini udio od 1.4 % ukupnog županijskog teritorija. Općina Antunovac zauzima nizinski, ravničarski dio Županije, u okruženju prostora Grada Osijeka na sjeveru i istoku.

Općinu čine dva naselja: Antunovac ( gdje je i sjedište općine) i Ivanovac (gdje je i sjedište župe).

Na zapadu općina Antunovac graniči s područjem općine Čepin, dok središnji dio južne granice općine Antunovac je prema općini Ernestinovo, a jugozapadna i jugoistočna granica je prema općini Šodolovci.
Prema popisu stanovništva 2001. godine na području Općine živjelo je 3.559 stanovnika (Antunovac 2.283 stanovnika, Ivanovac 1.276 stanovnika) i činilo 1.08% stanovništva Županije.

Prostor Općine nalazi se u zoni korištenja značajnih prometnih koridora koji prolaze prostorom istočne Hrvatske. Planirani koridor koji prolazi prostorom Općine je buduća trasa nove Podravske magistrale. On je u funkciji povezivanja podravskog i podunavskog prostora u smjeru istok-zapad, a zona grada Osijeka veže se na još značajniji prometni koridor buduće autoceste Budimpešta-Ploče (koridor Vc). Prostorom Općine prolazi i trasa željezničke pruge Osijek-Vinkovci.

Iz toga vidimo da je prostor Općine u zoni povoljnog geoprometnog položaja, najznačajnija cestovna prometnica je državna cesta D-518 ( Osijek – Jarmina) što je potrebno maksimalno iskoristiti u budućem sveukupnom razvitku Općine.