11.10 Odluka o izmjeni i dopuni proračuna 2014. Rebalans I.- 0
11.11 Odluka o izmjeni Programa gradnje objek. i uređ. kom. infr. 2014. -1
11.12 Odlukao izmjeni Programa održavanja komunalne infrastr. 2014. -2
11.13 Odluka o izmjeni Programa troš. sred. od zemlje 2014-3
11.14 Odluka o izmjeni Programa predškolskog odgoja. 2014-4
11.15 Odluka o izmjeni Programa šport 2014-5
11.16 Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 2014-6

Podijeli na društvenim mrežama: