Obavijest elementarna nepogoda 2016

Rješenjem KLASA:920-11/16-01/4, URBROJ: 2158/1-01- 02-16-2, od 04. srpnja 2016. godine Osječko-baranjski župan zbog prevelike količine oborina i olujnog vjetra praćenog tučom, koji su izazvali polijeganje jesenskih i proljetnih usjeva, proglasio je elementarnu nepogodu za područje Općine Antunovac za sljedeće skupine dobara: građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, šume, obrtna sredstva – poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra.

Pravne i fizičke osobe koje imaju štetu na imenovanim kulturama na području Općine Antunovac mogu prijaviti štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode u prostorijama Vlastitog pogona Općine Antunovac u radno vrijeme (7,00-15,00).

Štete se mogu prijaviti do 03. kolovoza 2016. godine.

Štete se prijavljuju na propisanim obrascima uz obavezno predočenje posjedovnog lista, ugovora o zakupu i osobne iskaznice.

Oštećena imovina koja je osigurana od rizika kod osiguravateljskog društva se ne prijavljuje.

Predsjednik Povjerenstva: Vlado Dernej

 

Podijeli na društvenim mrežama: