ZAVRŠENO

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prilog 1. Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prilog 2. Raspored otpada, vrste spremnika i popis adresa reciklažnih dvorišta

Podijeli na društvenim mrežama: