Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Prilog 1. Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prilog 2. Raspored otpada, vrste spremnika i popis adresa reciklažnih dvorišta

Podijeli na društvenim mrežama: