2. Izvješće Mandatnog povjerenstva Monika Vazdar

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna OA za 2017. godinu-0

3.1. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređ. objekata kom. infrast. 2017-1

3.2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2017-2

3.3. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2017-3

3.4. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2017-4

3.5. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa šport 2017-5

3.6. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa socijala 2017-6

3.7. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2017-7

3.8. Prijedlog odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2017-8

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni proračuna 2017. I Rebalans

4.1. Prijedlog izmjene Program gradnje objek. i uređ. kom. infr. 2018.

4.2. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastr. 2018

4.3. Prijedlog izmjene Programa trošenja sredsstava od zemlje

5. Prijedlog odluke o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. – DOPUNA DNEVNOG REDA

Podijeli na društvenim mrežama: