1. Prijedlog o imenovanju člana uprave – direktora roda

2. Prijedlog o imenovanju člana Nadzornog odbora Tržnica

3. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava za političke stranke 2017.

4. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće dužnosnicima (Općinskog načelnika i zamje. načel)

5. Prijedlog odluke o općinskim porezima

6. Prijedlog zaključka, razmatranje Izvješća o poslovanju Roda d.o.o

 

Povjerenstvo-Prijedlog odluke o prodaji neizgr.građ.zemlj. u vl. OA, GZ Antunovac, 904-42, 904-43, Tronic d.o.o.

Prijedlog odluke dopuni odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruccju Opcine Antunovac – Sportska dvorana sa prilogom

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – kiosk

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja