Povjerenstvo-Prijedlog odluke o prodaji neizgr.građ.zemlj. u vl. OA, GZ Antunovac, 904-42, 904-43, Tronic d.o.o.

Prijedlog odluke dopuni odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruccju Opcine Antunovac – Sportska dvorana sa prilogom

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – kiosk

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja