2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Antunovac za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Antunovac za 2018. godinu

2.1. Prijedlog izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Antunovac za 2017. godinu

2.1. Prijedlog proračuna Općine Antunovac za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu

2.2. Prijedlog izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Antunovac za 2017. godinu

2.2. Prijedlog plana razvojnih programa za 2018. do 2020. godine

2.3. Prijedlog izmjene programa trošenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

2.3. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Antunovac za 2018. godinu

2.4. Prijedlog izmjene programa javnih potreba u sportu na području Općine Antunovac za 2017. godinu

2.4. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Antunovac za 2018. godinu

2.5. Prijedlog izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Antunovac za 2017. godinu

2.5. Prijedlog programa trošenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

2.6. Prijedlog izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Antunovac za 2017. godinu

2.6. Prijedlog programa potreba u predškolskom odgoju na području Općine Antunovac za 2018. godinu

2.7. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Antunovac za 2018. godinu

2.8. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi na području Općine Antunovac za 2018. godinu

2.9. Prijedlog programa javnih potreba u sportu na području Općine Antunovac za 2018. godinu

Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Antunovac u 2017. godini

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Antunovac

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

Prijedlog odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu Općine Antunovac za 2018. godinu za političke stranke

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave, za predmet Usluga operativnog leasinga za najam teretnog vozila bez učešća sa ostatkom vrijednosti

Prijedlog odluke o prijenosu sredstava Agenciji za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Podijeli na društvenim mrežama: