KLASA: 604-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-26
U Antunovcu, 10. prosinca 2018. godine

 

Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija na svojoj sjednici, održanoj dana 04. prosinca 2018. godine, nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje prijedlog

 

LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

S PODRUČJA OPĆINE ANTUNOVAC

 

Lista kandidata za učeničku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Ivana Brlić 4,87 20
2. Ana Fehervari 4,93 19
3. Kristina Kujundžić 4,81 17
4. Rene Glogoški 4,69 13
5. Josip Čatić 4,64 13
6. Nikolina Augustinović 4,62 13
7. Lucija Ivančević 4,59 11
8. Kristina Belina 4,54 11
9. Ena Dražić 4,50 9
10. Tea Lukić 4,31 7
11. Stjepan Kovačević 4,20 3
12. Laura Jakić 4,09 1
13. Melani Anušić 4,07 1
14. Dunja Štefanko 3,8 0 nedovoljan prosjek

 

 

Lista kandidata za studentsku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Danijel Juranić 4,71 25
2. Denis Leko 4,71 25
3. Helena Johum 4,67 25
4. Mirna Tokić 4,45 19
5. Nevena Tokić 4,00 9
6. Marko Vrtarić 3,92 9
7. Vlatka Mišković 3,8 5
8. Ana Klasan 3,62 3
9. Marin Ribić 3,42 0 nedovoljan prosjek
10. Ivona Kujundžić 2,81 0 nedovoljan prosjek

 

Obrazloženje:

Na listi kandidata za učeničke stipendije prvih 7 kandidata ostvaruje pravo na stipendiju, dok na listi kandidata za studentske stipendije prvih 8 kandidata ostvaruje pravo na  stipendiju Općine Antunovac. Prilikom ocjene kandidata o ostvarivanju prava za stipendije primjenjivali su se kriteriji prosjeka ocjena, uspjeha na natjecanjima, te prema imovinskom cenzusu (da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kuna mjesečno).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Svaki kandidat koji je sudjelovao u Natječaju za dodjelu stipendija, može u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, uložiti prigovor na listu u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu stipendija.

 


 

Pregledajte objavu u PDF formatu.

 

Podijeli na društvenim mrežama: