Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Crkvena ulica Ivanovac prijavljen je na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u okviru Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.
Cesta povezuje naselje Ivanovac za značajnim gospodarskim objektima i značajnom površinom poljoprivrednog zemljišta, te je pod učestalim opterećenjem teške mehanizacije, što je uzrokovalo i njenu dotrajalost. Iako se redovnim održavanjem saniraju teža oštećenja, kvalitetnije i dugotrajnije rješenje predviđeno je ovim projektom. Projektno tehnička dokumentacija spremna je od 2013. godine, a za realizaciju projekta moralo se pričekati raspisivanje ovoga natječaja iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Troškovi građevinskih radova zajedno s troškovima izrade projektno tehničke dokumentacije iznose 2.092.098,75 kuna. Za navedeni iznos sukladno pravilima i uvjetima natječaja, tražen je 100%-tni iznos bespovratnih sredstava Programa ruralnog razvoja. Planirane aktivnosti realizirat će se unutar 24 mjeseca od trenutka odobravanja projekta.

Krajnji korisnici su svi stanovnici naselja Ivanovac i Općine Antunovac, te svi poljoprivrednici i gospodarstvenici koji koriste prometnicu.
Predviđena je rekonstrukcija ceste duljine 550 m, i proširenje ceste na 5,5 m s bankinama 1,0 m, te rješenje oborinske odvodnje. Projektom će se omogućiti stanovnicima Crkvene ulice i bolja prometna komunikacija javnim objektima u središtu naselja koji su centar društvenog i socijalnog kretanja 1522 stanovnika, Župna crva sv. Rozalije, Hrvatski dom, Osnovna škola Antunovac-Područna škola Ivanovac i Dom zdravlja.
Projekt rekonstrukcije ceste za Općinu Antunovac prijavila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., a svrha mu je poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture i doprinos gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenog područja u skladu sa prioritetima Programa ruralnog razvoja.

Podijeli na društvenim mrežama: